Meftun: Hercai 2 By Sümeyye Koç

Meftun: Hercai 2 (Turkish Edition)
by Sümeyye Koç

Download | Pdf | Read Online | Free | Summary

Book/Novel Author: Sümeyye Koç

Book/Novel Title: Meftun: Hercai 2

Read online

Hercai%202%20Meftun%20Ciltli%20by%20S%C3%BCmeyye%20Ko%C3%A7-pdfread.net

Summary

Wattpad Fenomeni Sümeyye Koç’tan

Y?k?k dökük bir mazinin ortada b?rakt??? yaral? bir adamla en az kendisi kadar yaral? olan bir kad?n?n paramparça sevda hikayesi bu. Hayallerini asm?? bir kad?n?n, yeniden dü?lere tutunu? hikayesi bu. Hercai bir adam?n, meftuna dönü? hikayesi.

Ne bir veda sözcü?ü ne de hakl? bir isyan. Hiçbir ?ey, onu sevmemeye yemin etti?i adam?n kar??s?nda güçlü tutamam??t?. Dudaklardan dökülen her serzeni? kar??s?nda ördü?ü duvarlar? biraz daha y?ksa da, onu bir daha affetmeyece?ine dair büyük bir yemini vard?. Asla boyun e?meyecekti, ihanetini unutmayacak, o adam? yeniden sevmeyecekti. Olmam??t?… Yeminlerini bozduran, karanl?k bir gecede ellerinden tutan, onu dü?üren adamdan ba?kas? de?ildi.

Yaral?yd?. Lakin o adam daha yaral?yd?. Seviyordu. Lakin o adam daha çok seviyordu. “Dinle,” diyordu yürek yakan bak??lar?n? kuzguni harelere emanet ederken. “Dinle ki anla öldü?ümü, seni öldürdü?ümü sand???m her yerden! Sen sadece bir b?çakt?n. Bense o b?ça??n dü?man?ma de?il, kalbime saplanaca??n? hesaba katamayan bir zavall?yd?m…”

Pdf Download
File Type Link
PDF Download
0/50 ratings